بایگانی برچسب: کویل آلومینیومOptional

کویل آلومینیوم چیست؟

کویل آلومینیوم

کویل آلومینیوم چیست؟ کاربرد های کویل آلومینیوم چیست؟ کویل های آلومینیوم، طی فرآیند نورد گرم در کارخانه تولید می شوند. در این فرآیند، شمش آلومینیوم باید از میان غلتک های بسیار سنگین که وزنی در حدود 20 تن دارند، عبور کنند تا طول آن ها افزایش یابد. در ابتدا، شمش آلومینیوم طبق فرآیند نورد گرم، […]