بایگانی برچسب: ورق آلومینیوم 1100Optional

ورق آلومینیوم 1100

eleven compressor - ورق آلومینیوم 1100

245ورق آلومینیوم 1100 ورق آلومینیوم 1100، آلیاژ های خالص یا آلیاژ های سری ۱۰۰۰ را آلیاژ هایی تشکیل می ‌دهند که حداقل ۹۹ درصد آن‌ ها را آلومینیوم خالص تشکیل داده باشد. معمول ‌ترین آلیاژ سری ۱۰۰۰ این آلیاژ (آلیاژ 1100 ) می ‌باشد. این آلیاژ که به صورت تجاری آلومنیوم خالص نام می‌ گیرد. […]