بایگانی برچسب: ورق آلومینیوم گروه 3000Optional

ورق آلومینیوم گروه 3000

five compressor - ورق آلومینیوم گروه 3000

ورق آلومینیوم گروه 3000 آشنایی با آلیاژ های آلومینیوم گروه 3000، ابتدا ورق آلومینیوم گروه 3000. آلیاژ های گروه 3000 ، آلیاژهایی هستند که معمولاً شامل ۹۰–۹۶٪ آلومینیوم بوده و علاوه بر آن دارای یک یا چند عنصر دیگر هستند. که به منظور بهبود خواص به آلومینیوم افزوده شده ‌اند. معمولاً این آلیاژ ها علاوه […]